Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», ανακοινώνει την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 με αρ. πρωτ. 560/19-3-2017 , για την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι θα μπορούν από αύριο 24-4-2019 και για δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες  ημερολογιακά) να υποβάλλουν με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ «ZEDA», ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65. Τ.Κ.57001, ΘΕΡΜΗ, την ένστασή τους για να εξεταστεί, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι (20) ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, η οποία είναι η 3η Μαΐου  2019.

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Χρυσούλα   Μπατάνη

Διαύγεια Δημοσίευση Προϋπολογισμού

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας

Συμπληρώστε το e-mail σας για να εγγραφείτε στο newsletter μας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies