Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π. & Α. Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αρ. 84/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η  αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού
  2. Το με αρ. πρ. 11143/27-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης, με το οποίο εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση Δ.Σ.
  3. Τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.)
  4. Το άρθρο 212 του Ν.3584/07
  5. Την περίπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
  6. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2014 του Ν.Π.  
  7. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των παρακάτω:

Α/α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Ειδικότητα  –

παρεχόμενες εργασίες

Χρονικό διάστημα

απασχόλησης

Βεβαίωση απογραφής στο Μ.Μ.Ελληνικού Δημοσίου

1

Φουντούλη

Κωνσταντίνα

Αναστάσιος

Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων

Από 5/11/2014

έως και 4/1/2015

2037268830

2

Μακαρατζή

Μαρία – Αλεξία

Κωνσταντίνος

Δ.Ε. Β.Βρεφονηπιοκόμων

Από 5/11/2014

έως και 4/1/2015

2418351259

3

Κελεσίδης

Ιωάννης

Ελευθέριος

Υ.Ε. Βοηθητικού προσωπικού

Από 5/11/2014

έως και 4/1/2015

1580861045

4

Ανδριώτης

Ιωάννης

Άγγελος

Υ.Ε. Βοηθητικού προσωπικού

Από 5/11/2014

έως και 4/1/2015

1213538095

                                                 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΑΚΗ – ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Διαύγεια Δημοσίευση Προϋπολογισμού

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας

Συμπληρώστε το e-mail σας για να εγγραφείτε στο newsletter μας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies