ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΚΔΑΠ Δήμου Νάουσας

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

                                   

ΝΑΟΥΣΑ 8.2.2023

ΑΡ.ΠΡΩΤ 353

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

   Η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας προς υλοποίηση της υπ΄αριθμ. 6/26-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΔΧΣΟΚΟΟ-ΙΡ4) του ΔΣ , προκηρύσσει φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΔΑΠ του Κ.Κ.Π & Α Δήμου Νάουσας

   Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στα όρια βρίσκεται του αστικού κέντρου της πόλης της Νάουσας η οποία οροθετείται από τις οδούς: Βύρωνος Μ. Αλεξάνδρου, Πετρίδη, Στ.Χωνού, Λάππα, Πλατεία Παναγίας, Στουγιαννάκη ,Ζαφειράκη, Δημ. Βλάχου και Περδικάρη.

Nα είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς ανισοσταθμίες, να πληροί τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας  των ΚΔΑΠ σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, να διαθέτει υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης, όλοι οι χώροι να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία να διαθέτουν επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, εξαερισμό, επαρκή θέρμανση ,ψύξη και πυροπροστασία.

   Επιτρέπεται να κατατεθούν προσφορές ακινήτων που να πληρούν τις προϋποθέσεις υπό τον όρο ότι το προσφερόμενο ακίνητο θα έχει επιφάνεια από 120 ελάχιστο έως 250 τ.μ. μέγιστο και θα πληροί τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

    Το κείμενο της διακήρυξης, στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, διατίθεται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία διοίκησης της Κ.Κ.Π & Α Δήμου Νάουσας στην οδό Μητροπόλεως 9, 2ος όροφος(τηλέφωνο 2332025600 Κα Ματάτη Νίκη), από το site της Κ.Κ.Π & Α Δήμου Νάουσας www.kkpnaoussas.gr  και από το site του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr

   Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη δημοπρασία πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην γραφεία διοίκησης της Κ.Κ.Π & Α Δήμου Νάουσας στην οδό Μητροπόλεως 9, 2ος όροφος,  εντός είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης, προσκομίζοντας σφραγισμένο φάκελο, απευθυνόμενο στην «Επιτροπή Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου».

Η Πρόεδρος του

Κ.Κ.Π & Α ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

                                                                   Αραμπατζή Στεργιανή

Διαύγεια Δημοσίευση Προϋπολογισμού

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας

Συμπληρώστε το e-mail σας για να εγγραφείτε στο newsletter μας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies