Συνοπτική οικονομική κατάσταση απολογισμού του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» έτους 2014

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 παρ. 7 και 240 του Ν. 3463/2006, δημοσιεύουμε την παρακάτω συνοπτική οικονομική κατάσταση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δ.Νάουσας «Κέντρο Κοινωνικής  Προστασίας & Αλληλεγγύης», που αφορά το οικονομικό έτος 2014:

Κωδικοί αριθμοί Έσοδα και εισπράξεις Απολογισμός (σε Ευρώ)
0 Τακτικά έσοδα 1.122.947,14
189.341,00
1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 463.602,13
2.300,00
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 189.503,00
-
31 Εισπράξεις από δάνεια -
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη -
-
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και τρίτων 523.773,07
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 170.696,51
25.419,40
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις  -
 

Σύνολο πόρων

2.470.521,85
217.060,40
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.349.977,13
149.296,43
61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 181.074,00
15.295,34

63,64

Λοιπά γενικά έξοδα 59.136,58
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 1.308,16
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 96.624,43
5.804,74
67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους 8.178,99
81,83 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 73.176,24
20.725,31
82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 516.918,29
 
  Επενδύσεις  
71 Αγορές 6.254,19
-
73 Έργα -
74 Μελέτες -
-
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις -
-
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων -
-
9111 Αποθεματικό -
-
  Σύνολο εξόδων και πληρωμών 2.292.648,01

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΛΑΚΗ – ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Διαύγεια Δημοσίευση Προϋπολογισμού

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας

Συμπληρώστε το e-mail σας για να εγγραφείτε στο newsletter μας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies