Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα  2 (δύο) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20, παρ. 4 του Ν. 2738/99, περίπτωση Κ παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94, του Ν. 1256/82 και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, καθώς και της υπ’ αρ. 84/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας, που εγκρίθηκε με το υπ’ αρ. 11143/27-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.                                      

Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας κάνει γνωστό ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΕιδικότηταΑριθμός ατόμωνΔιάρκεια σύμβασηςΕιδικά –Τυπικά προσόντα

1

ΤΕ

Βρεφονηπιοκόμων 

1

2 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης)

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2

ΔΕ

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  

1

2 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης)

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

3

Υ.Ε. Βοηθητικό προσωπικό

2

2 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης)

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 3τάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 3/11/2014 στη διοικητική υπηρεσία του Νομικού Προσώπου, που στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Κ.Α.Π.Η. Νάουσας (Μητροπόλεως 9 – Νάουσα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις:

  1. Αίτηση
  2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Απλή φωτοτυπία πτυχίου ή απολυτήριου τίτλου σπουδών
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Απλές φωτοτυπίες δημοσίων εγγράφων όπου να φαίνεται ο ΑΦ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Μ. Ι.Κ.Α. του ενδιαφερόμενου ατόμου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2332025600.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας

ΜΑΛΑΚΗ – ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ    

Διαύγεια Δημοσίευση Προϋπολογισμού

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας

Συμπληρώστε το e-mail σας για να εγγραφείτε στο newsletter μας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies