Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει
Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την καθαριότητα των χώρων του Νομικού Προσώπου «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», από 01-01-2023 έως
31-12-2023 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας εκατόν δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (113.853,71 €)συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα κάτωθι έγγραφα:
 
Διαύγεια Δημοσίευση Προϋπολογισμού

Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών μας

Συμπληρώστε το e-mail σας για να εγγραφείτε στο newsletter μας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies